ไตรกลีเซอไรด์สูงอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

..

ไตรกลีเซอไรด์สูงเป็นหนึ่งในอันตรายต่อร่างกาย การที่ไตรกลีเซอไรด์สูงจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงต่างๆตามมา ไม่ว่าจะเป็น หลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ตับโต ม้ามโต อาจรุนแรงถึงขั้นตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

..

โดยส่วนใหญ่ไตรกลีเซอไรด์สูงมักเกิดสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่ไม่สนใจดูแลตนเองเท่าที่ควร เช่นไม่ออกกำลังกาย น้ำหนักเกิน ดื่มแอลกอฮออล์มาก ทานแต่อาหารที่มีไขมันสูง แต่ก็มีบ้างที่เกิดมาจากพันธุกรรม ดังนั้นเพื่อควบคุมระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดไม่ให้เกิดอาการที่ร้ายแรงไปกว่านี้จึงควร

..

เลี่ยงอาหารไขมันสูง

ควบคุมการทานอาหารพวกแป้ง

เลี่ยงแอลกอฮออล์

ลดน้ำหนักโดยการออกกำลังกายเป็นประจำ

◾◾◾◾◾◾

ด้วยความปรารถนาดีจาก

#เครื่องดื่มกำลังใจ#เสริมสร้างสุขภาพที่ดี20 views0 comments