โรคเบาหวานกับเด็ก อันตรายที่ป้องกันได้โรคเบาหวานกับเด็ก อันตรายที่ป้องกันได้ รู้หรือไม่ว่าโรคเบาหวานไม่ได้เป็นโรคที่เกิดได้เฉพาะในผู้ใหญ่สูงวัยเท่านั้น ปัจจุบันมีการพบว่าเด็กอายุ 8 ขวบก็เป็นโรคเบาหวานได้เช่นกันกับผู้ใหญ่ แต่.. เนื่องจาก “เบาหวาน” ไม่ใช่โรคติดต่อ จึงสามารถป้องกันได้ โดยเบาหวานที่พบในเด็กจะแบ่งได้ 2 ชนิด .. ชนิดที่1 เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน เป็นประเภทที่พบบ่อย เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถผลิตสารอินซูลินได้ ทำให้เซลล์ต่างๆไม่สามารถนำน้ำตาลที่เกิดจากอาหาร (แป้ง ข้าว) ไปแปลงเป็นพลังงาน ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆ .. ชนิดที่2 เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน กรณีนี้ร่างกายยังผลิตอินซูลินได้แต่เซลล์ต่างๆดื้อไม่ยอมรับ มักพบผู้ใหญ่ และเด็กวัยรุ่นที่อ้วน การป้องกันรักษา

33 views0 comments