โรคหัวใจขาดเลือด อีกหนึ่งโรคร้ายที่ใครก็เป็นได้


โรคหัวใจขาดเลือด มีสาเหตุมาจากการที่หลอดเลือด เลี้ยงหัวใจเกิดตีบหรือตัน ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือด ไปเลี้ยงลดลงถึงกระทั่งไม่มีเลย ส่งผลให้ระบบการทํางาน ของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ หากปล่อยไว้นานจะทําให้ กล้ามเนื้อหัวใจตายได้

.

#ใครบ้างที่มีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ตอบได้ว่าเป็นได้ในทุกเพศ แต่ทั้งนี้เพศชายจะมีโอกาส เสี่ยงมากกว่าถึง 3-5 เท่า และผู้ที่มักสูบบุหรี่เป็นประจํา มีปริมาณคลอเลสเตอรอลและความดันโลหิตสูง มีโรค ประจําตัวอย่างเบาหวาน ไม่ค่อยชอบออกกําลังกาย มัก โกรธโมโหง่าย เครียดเป็นประจํา

.

#การป้องกัน เพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคสําหรับผู้ที่สูบบุหรี่ควรที่ จะลดลงหากเป็นไปได้ควรเลิกขาด ต้องควบคุมปริมาณ อาหาร น้ําหนัก และความดันให้อยู่ในเกณฑ์พอเหมาะ ฝึก สมาธิให้แจ่มใสมองโรคในแง่ดี ออกกําลังกายเป็นประจํา และอย่าลืมตรวจสุขภาพประปีด้วยนะด้วยความปรารถนาดีจาก

#เครื่องดื่มกำลังใจ#เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

27 views0 comments