แนวทางการบริโภคน้ำอย่างปลอดภัย


ห่างไกล #Covid19 .. ถึงแม้ข่าวคราวของโควิด-19 จะซาลงไปบ้างแล้วแต่ ก็ยังไม่ควรวางใจ วันนี้เรามี 4 วิธีในการบริโภคน้ำอย่าง ปลอดภัยเพื่อให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 มากขึ้น มาฝาก .. เลือกดื่มน้ำสะอาดที่บรรจุขวดมีเครื่องหมาย อย. น้ำประปาใสมีกลิ่นคลอรีนอ่อนๆ หรือตู้หยอดเหรียญ ที่มีสภาพตู้สะอาดมีการเปลี่ยนไส้กรองตามเวลา

ล้างภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำให้สะอาดทุกครั้งทั้งภาย ในและภายนอก ควรทำการฆ่าเชื้อด้วยการต้มในน้ำ เดือดหรือแช่คลอรีน 100 มิลลิกรัมต่อลิตรนาน 2 นาที ลดการสัมผัสจุดที่มีน้ำ เช่นก๊อกน้ำดื่ม พื้นผิวภาชนะ แต่หากจำเป็นควรล้างมือให้สะอาด หากต้องกดน้ำจาก ตู้ควรเว้นระยะอย่างน้อย 1-2 เมตร เลี่ยงการดื่มน้ำร่วมกัน ควรเตรียมภาชนะส่วนตัวไม่ ใช้ปนกับผู้อื่น ◾◾◾◾◾◾ ด้วยความปรารถนาดีจาก #เครื่องดื่มกำลังใจ #เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

32 views0 comments