ออกกำลังกายวันละนิด ลดอาการหลอดเลือดตีบ

มีงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Neurology กล่าวว่าผู้ที่มีอาการหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งมักออกกำลังกายเบาๆ เป็นประจำก่อนที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ มักจะมีอาการของโรคเบากว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกายมาก่อน โดยทางทีมวิจัยได้แบ่งประเภทของการออกกำลังกายเป็น 2 ประเภท คือ

1.การออกกำลังกายเบาๆ และ

2.การออกกำลังกายปานกลาง

การออกกำลังกายเบาๆได้แก่ การเดินเล่นสบายๆ นาน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนการออกกำลังกายระดับปานกลางได้แก่การว่ายน้ำ การวิ่งและการเดินเร็วอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในบรรดาผู้ป่วย 481 คนที่ไม่ออกกำลังกายเลย มี 354 หรือร้อยละ 74 เกิดอาการเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกชนิดไม่รุนแรง จากตัวเลขของผู้ป่วย ทำให้นักวิจัยสรุปได้ว่า (สปาร์ตาโน่) การออกกำลังเป็นประจำช่วยให้สมองรักษาความแข็งแรงของเส้นเลือด และช่วยป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอาการเส้นเลือดอุดตันหรือแตกได้ ชี้ให้เห็นว่าเราอาจจำเป็นอย่างหนักเพื่อให้ห่างไกลจากโรคร้าย แต่ควรออกเป็นประจำสม่ำเสมอนั้นเอง ◾◾◾◾◾◾ #เครื่องดื่มกำลังใจ #เสริมสร้างสุขภาพที่ดี


26 views0 comments