ภาวะขาดน้ำอันตรายกว่าที่คุณคิด

..

น้ำจัดได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของคน การ

ขาดน้ำเป็นเวลานานย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายอย่าง

มาก ผู้ที่ขาดน้ำจะมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ปวด

ศีรษะ หายใจหอบถี่ ความดันโลหิตต่ำ บางรายรุนแรง

ถึงขั้นเกิดอาการชักได้


ถึงแม้น้ำดื่มจะไม่ใช่สิ่งที่หาได้ยาก แต่ในชีวิตของคน

เราที่ต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังจนมักละเลยกับ

การดื่มน้ำ ยิ่งสะสมไปนานวันย่อมส่งผลให้สุขภาพและ

ร่างกายค่อยๆแย่ลง เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงใน

ทุกๆวัน จึงจำเป็นต้องตั้งกฏเพื่อปรับพฤติกรรมของ

ตนเองโดยการ ดื่มน้ำวันละ 4-8 แก้ว และหลีกเลี่ยง

สถานที่อบอ้าวหรือถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนั้นเอง


◾◾◾◾◾◾

ด้วยความปรารถนาดีจาก

#เครื่องดื่มกำลังใจ#เสริมสร้างสุขภาพที่ดี14 views0 comments