การใช้ภาชนะร่วมกัน แม้เป็นคนในครอบครัวก็ใช่ว่าเป็นเรื่องที่สมควรทำ

การใช้ภาชนะร่วมกัน แม้เป็นคนในครอบครัวก็ใช่ว่าเป็นเรื่องที่สมควรทำ เพราะปัจจุบันมีโรคหลากหลายโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการใช้ภาชนะร่วมกัน โดยเฉพาะการดืมน้ำจากแก้วเดียวกัน วันนี้เราจึงได้นำโรคติดต่อที่สามารถส่งต่อกันได้ด้วยการดื่มน้ำแก้วเดียวกันมาฝาก


1. วัณโรค เป็นโรคที่รับได้ง่ายผ่านน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย ติดได้ทางอาหาร น้ำ และของใช้

2. เริมที่ปาก ติดได้ง่ายหากดื่มน้ำ หรือใช้ภาชนะร่วมกัน

3. ไข้หวัดใหญ่ ติดต่อผ่านน้ำมูก น้ำลายผ่านการหายใจ

4. ไวรัสตับอักเสบ A และ E

5. หัดเยอรมัน เชื้อโรคอยูในน้ำมูกน้ำลาย ติดต่อได้ผ่านการหายใจ ไอ จามรดกัน


นอกจากโรคที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีอีกหลายโรคที่สามารถติดได้ง่ายหากใช้ของร่วมกัน เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคเหล่านี้จึงควรฝึกที่จะแยกแก้วน้ำ หรือภาชนะอื่นๆให้เป็นนิสัย

◾◾◾◾◾◾ #เครื่องดื่มกำลังใจ #เสริมสร้างสุขภาพที่ดี65 views0 comments