การทำบอลลูนหัวใจ (percutaneous transluminal coronary Angioplasty :PTCA)การทำบอลลูนหัวใจ (percutaneous transluminal coronary Angioplasty :PTCA) หรือในภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งว่า Balloon angioplasty คือ 1 ในทางเลือกของการรักษาโรคหัวใจ โดยใช้เครื่องมือชิ้นเล็กสอดเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่บริเวณแขนหรือขา ไปจนถึงจุดดังกล่าว จากนั้นทำการปล่อยให้ขยายตัว ส่งผลให้เส้นเลือดที่เคยตีบขยายตัวกว้างขึ้น จากนั้นก็สอดโลหะ(อาบด้วยยา)ที่เป็นลวดไปวางในตำแหน่งนั้น เพื่อให้ลวดทำหน้าที่เป็นโครงป้องกันการกลับมาตีบตันของหลอดเลือดอีกครั้ง โดยบอลลูนสามารถรักษาโรคได้ดังนี้ 1.โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 2.โรคลิ้นหัวใจตีบ 3.กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ค่าใช้จ่ายในการทำบอลลูน กรณีที่ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อราย กรณีต้องการขยายหลอดเลือดโดยใช้บอลลูนอย่างเดียวจะเบิกได้ตามความจำเป็นไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อราย บอลลูนหัวใจจะอยู่ได้ราวๆ 6 เดือน แต่หากใส่ลวดเคลือบยาจะมีโอกาสกลับมาตีบตันเพียง 10% แต่ทั้งนี้ขุ้นอยู่กับการดูแลร่างกายตนเอง .. โดยทั้งนี้ การหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองก่อนที่จะเป็นโรค จึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคร้าย เครดิต https://health.kapook.com/view159612.html

1,037 views0 comments