ขยายสเกล.jpg

เครื่องดื่มสมุนไพร กำลังใจ ?

เครื่องดื่มสมุนไพรกำลังใจ ช่วยลด ความดันสูง  ไตรกลีเซอไรด์  ป้องกันโรคหัวใจ และ เส้นเลือดในสมองตีบ

     ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่าในประเทศไทยมี ผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ และ หลอดเลือด ทั้งหมด 58,681 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน และผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด 18,079 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน เพราะโรคนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะแข็งแรง หรือ ออกกำลังกาย มากเเค่ไหน

"ข้อดี" ของเครื่องดื่มสมุนไพรกำลังใจ

  1. เนื่องจากสามารถ ซื้อทานได้เลยไม่ยุ่งยาก ในการเตรียมวัตถุดิบประหยัดเวลา 

  2. เนื่องจากผ่านกระบวนการ การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(sterilize)อายุผลิตภัณฑ์อยู่ได้ยาวนานถึง 1ปี

  3. GMP และ HACCP ทำให้สรรพคุณยังคงอยู่ครบถ้วนผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานสากล

  4. ทำให้ได้สินค้าที่สะอาดและปลอดภัยตรวจสอบคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ4. สินค้าได้ผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ(LAB) และได้

  5. วัตถุดิบผ่านกระบวนการคัดสรรที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่สุด

2222-01.jpg
cl.gif

บทความเพื่อ "สุขภาพ"

Distributed by : Shinobu Foods & Drinks Company Limited
44/42 Rajchaphruek Rd., Talingchan, Bangkok 10170, Thailand.
Tel : +66 (0) 2190-1972 Fax : +66 (0) 2190-1973