ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่าในประเทศไทย มีPrintผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
ทั้งหมด 58,681 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน และผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด 18,079 คน
เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน เพราะโรคนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะแข็งแรง หรือ ออกกำลังกาย
มากเเค่ไหน ทุกคนมีโอกาสพบอาการหลอดเลือดอุดตันได้ เราจึงได้ผลิต เครื่องดื่มสมุนไพร
ตรา กำลังใจ ขึ้นเพื่อช่วยในการยับยั้ง และป้องกัน การเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันโดยได้คัดสรร
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ จากธรรมชาติ 100% ซึ่งประกPrintอบด้วย ขิง, พุทราจีน, เห็ดหูหนูดำ
ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ปราศจากน้ำตาล และวัตถุกันเสีย โดยยังคงสรรพคุณ
ที่มีประโยชน์อยู่ครบถ้วน ด้วยสรรพคุณของเครื่องดื่ม ตรา กำลังใจ สามารถที่จะสลายหินปูน
ที่เกาะอยู่ในหลอดเลือดและลดไขมันในเส้นเลือด บำรุงร่างกาย บำรุงประสาทและสมอง
ช่วยให้ทุกท่านสุขภาพดี เมื่อได้ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร ตรา กำลังใจ

ข้อดีของเครื่องดื่มสมุนไพรกำลังใจ
1.ประหยัดเวลา เนื่องจากสามารถ ซื้อทานได้เลยไม่ยุ่งยาก ในการเตรียมวัตถุดิบ
2.อายุผลิตภัณฑ์อยู่ได้ยาวนานถึง 1ปี เนื่องจากผ่านกระบวนการ การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(sterilize)
3.ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานสากล GMP และ HACCP ทำให้สรรพคุณยังคงอยู่ครบถ้วน
4.สินค้าได้ผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ(LAB) และได้ตรวจสอบคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอทำให้ได้สินค้าที่สะอาดและปลอดภัย
5.วัตถุดิบผ่านกระบวนการคัดสรรที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่สุด