ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่าในประเทศไทย มีPrintผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
ทั้งหมด 58,681 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน และผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด 18,079 คน
เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน เพราะโรคนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะแข็งแรง หรือ ออกกำลังกาย
มากเเค่ไหน

ข้อดีของเครื่องดื่มสมุนไพรกำลังใจ
1.ประหยัดเวลา เนื่องจากสามารถ ซื้อทานได้เลยไม่ยุ่งยาก ในการเตรียมวัตถุดิบ
2.อายุผลิตภัณฑ์อยู่ได้ยาวนานถึง 1ปี เนื่องจากผ่านกระบวนการ การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(sterilize)
3.ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานสากล GMP และ HACCP ทำให้สรรพคุณยังคงอยู่ครบถ้วน
4.สินค้าได้ผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ(LAB) และได้ตรวจสอบคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอทำให้ได้สินค้าที่สะอาดและปลอดภัย
5.วัตถุดิบผ่านกระบวนการคัดสรรที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่สุด