THAIFEX-World of Food Asia 2016

เครื่องดื่มสมุนไพร "กำลังใจ" ออกบูทงานแสดง
สินค้า THAIFEX-World of Food Asia 2016
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค
เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม
2559

ออกบูท ที่ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต ประเทศลาว

เครื่องดื่มสมุนไพร "กำลังใจ" ออกบูท ที่ริมปิง
ซุปเปอร์มาเก็ต สาขาวิวมอลล์ เวียงจันทร์
ประเทศลาว วันที่ 23-25 เมษายน 2559

ออกบูท ในงานมอบรางวัลดาวเมขลา ครั้งที่ 2

เครื่องดื่มสมุนไพร "กำลังใจ" ไปร่วมออกบูท ในงานมอบรางวัล ดาวเมขลา ครั้งที่ 2 จัดขึ้นใน วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์

งานเทศกาล อาหาร 4 ภาค

ช๊อป ชิม แบบชิว..ชิว อากาศสบายๆ ในงาน
เทศกาลอาหาร 4 ภาค ณ ลานหน้าห้างเอส
พานาดรัชดา ในวันที่ 24-27 มีนาคม 2559